• Thông thường khi chúng ta làm luận văn, báo cáo, hay những giấy tờ khác đều bắt buộc phải đánh số trang. Và để tiến hành đánh số trang cho văn bản, chúng ta chỉ cần nhấn chọn vào Insert và chọn Page Number để tự động đánh số trang từ đầu đến cuối.
    (baodanang.vn) Thời còn là học sinh, khi lần đầu tiên tự mình đạp xe đi khám bệnh ở Bệnh viện Da liễu, không biết đường Dũng Sĩ Thanh Khê, tôi hỏi người dân thì được họ chỉ như vầy: “Có thấy cái tượng Mẹ Nhu kia không? Đó đó, cái đường hướng tay Mẹ “chỉ” đó!”.
    (ĐCSVN) - Ngày 4/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
      Phóng sự ảnh