Thông tin chi tiết:
Đào Thị Hằng
Họ và tên Đào Thị Hằng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1985
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0914691241
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Phụ trách giáo dục tiểu học