Thông tin chi tiết:
Đào Thị Hằng
Phó Trưởng phòng Đào Thị Hằng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1985
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0914691241
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Phụ trách giáo dục tiểu học