Thông tin chi tiết:
Lại Tiến Hương
Họ và tên Lại Tiến Hương
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0914525285
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách