Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Hương
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0914080282
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Phụ trách giáo dục mầm non