Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Hương
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0914080282
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Phụ trách giáo dục mầm non