Với mục đích tạo điều kiện để giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn trên toàn địa bàn thành phố có cơ hội để học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy ...