(baodanang.vn) Sáng 27-9, tại Nhà hát Trưng Vương, Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố phối hợp với Hiệp hội Sữa Việt Nam và Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức Ngày ...
Trong suốt cuộc đời hoạt động cứu nước, cứu dân của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục và vai trò, vị trí của người thầy. Nhiều lần Bác đã đi ...
Trong phong cách Hồ Chí Minh, một trong những nội dung đặc sắc nhất là phong cách quần chúng. Phong cách này xuất phát từ quan niệm: Nước ta là nước dân chủ, dân là chủ ...

UY TÍN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

 16:27 | 19/07/2019
Hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút về uy tín, thậm chí còn tha hóa về phẩm chất, năng lực, trong đó có những người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý ảnh hưởng ...
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo ...
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước, nguồn gốc nông dân ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu ...
TCCSĐT - Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Tuyên giáo Trung ương được triển khai trong năm 2013 và các năm tiếp theo đã nêu rõ: Các cấp ủy đảng tổ chức nghiên ...
TCCSĐT - Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Tuyên giáo Trung ương được triển khai trong năm 2013 và các năm tiếp theo đã nêu rõ: Các cấp ủy đảng tổ chức nghiên ...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nâng tầm cao trí tuệ và vai trò chính trị to lớn của giai cấp công nhân Việt NamSáng 28/7, Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ ...