Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê đợt 2 năm học 2019-2020
Thông báo Kế hoạch tuyển sinh Mầm non, Lớp 1 và Lớp 6 năm học 2020-2021 của quận Thanh Khê (File đính kèm)
Văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng
Căn cứ vào văn bản số 259/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 06/02/2020 của Sở GD&ĐT Đà Nẵng về việc giới thiệu các hệ thống học tập trực tuyến hỗ trợ cho học sinh trong thời gian ...
Nhằm tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và đánh giá, ghi nhận những kết quả thi đua của các tập thể, cá nhân trong năm học 2018-2019, Phòng ...