Học sinh, giáo viên, cán bộ ngành giáo dục quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tham gia Hội thảo lập kế hoạch hành động mô hình “Trường học không rác nhựa”
Quyết định giải thể trường mầm non An Hòa
Ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn trực tiếp Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - Modun 2 cho giáo viên các trường trung ...
Phát động cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning năm học 2020-2021