Nhằm mục đích tạo sân chơi cho học sinh, giúp các em được thoả sức đam mê nghiên cứu, sáng tạo, vận dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề thực tiễn của cuộc sống; ...
Với mục đích tạo điều kiện để giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn trên toàn địa bàn thành phố có cơ hội để học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy ...
Ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn trực tiếp Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - Modun 2 cho giáo viên các trường trung ...