Ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn trực tiếp Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - Modun 2 cho giáo viên các trường trung ...
Thông báo giải thể trường mầm non
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê đợt 2 năm học 2019-2020
Thông báo Kế hoạch tuyển sinh Mầm non, Lớp 1 và Lớp 6 năm học 2020-2021 của quận Thanh Khê (File đính kèm)