Thông tin chi tiết:
Lương Duy Bảo
Phó Trưởng phòng Lương Duy Bảo
Ngày tháng năm sinh 01/01/1978
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0905375275
Email baold@danang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Phụ trách giáo dục THCS