Hiện nay, cả nước có khoảng 23.500.000 trẻ em đang trong độ tuổi cắp sách đến trường; xã hội ngày càng phát triển kéo theo áp lực từ gia đình, nhà trường lên các em ngày ...
 Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ đối với giáo dục tiểu học năm học 2022-2023, ngày 28/03/2023, tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê ...
Chiều ngày 24/3/2023, được sự chỉ đạo và nhất trí của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê, cùng với sự tài trợ của VVOB – ...
Giáo dục STEM được đưa vào kế hoạch giáo dục nhà trường, triển khai trong chương trình chính khóa, góp phần thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở ...
Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo ...
Ngày 18/03/2023, Công ty TNHH GDĐT Stem Talent phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức “Ngày hội STEM TALENT Đà Nẵng năm 2023” với chủ đề “Đại ...