Slide 1
Slide 2
Slide 3
slide 4
Slide 5

Trưởng phòng

Lê Thị Hoàng Chinh
Lê Thị Hoàng Chinh

Phó Trưởng phòng

Đào Thị Hằng
Đào Thị Hằng
Lương Duy Bảo
Lương Duy Bảo

Dân tộc: Kinh

Điện thoại cơ quan: 02363714465

Điện thoại riêng: 0905375275

Email liên lạc: baold@danang.gov.vn

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ

Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363713529

Cổng thông tin: https://pgdthanhkhe.edu.vn/


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THANH KHÊ

Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363713529  

Cổng thông tin: https://pgdthanhkhe.edu.vn/

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích