Slide 1
Slide 2
Slide 3
slide 4
Slide 5
Cập nhật : 10:28 Thứ hai, 17/6/2024
Lượt đọc: 126

Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng Tốt nghiệp trung học cơ sở

Ngày ban hành: 17/6/2024Ngày hiệu lực: 17/6/2024

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ

Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363713529

Cổng thông tin: https://pgdthanhkhe.edu.vn/


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THANH KHÊ

Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363713529  

Cổng thông tin: https://pgdthanhkhe.edu.vn/

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích